17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: