17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: