Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο από 08.11.2021 έως την διεξαγωγή των Δημαιρεσιών. (Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ., Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: