18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: