Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης επί της αιτήσεως για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, προς τους Αθλητικούς Σύλλογους με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία «Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» & «Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: