18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

255

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: