18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

262

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: