Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεση των εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελέτης 18/2019).

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: