1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: