1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

003

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

07/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: