Κατανομή Επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

004

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

07/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: