1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: