Εξειδίκευση πίστωσης εκδήλωσης «AΠΟΚΡΙΕΣ 2023»

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: