1ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαζικής Εστίασης Προχείρου Γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί της οδού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ.89,στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ το

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: