1ο ΘΕΜΑ: : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», επί της οδού Γ. Κυρίμη αρ.: 12, της Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου μας, του ΜΥΛΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Αθανασίου.

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

14/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: