5ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: : Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης επί της κατατεθείσας αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου ΜΓΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων εντός των ορίων της Κοινότητας Μενεμένης, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

14/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: