1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: