«Ορισμός προέδρου και αναπληρωτή του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) για το από 15- 09-2016 έως 14-09-2018 χρονικό διάστημα δύο (2) ετών».

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: