1)Στις 22-10-2015 στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης προς αντίκρουση αίτησης ακύρωσης της Διαφημιστικής Εταιρίας «MASTER MEDIA A.E.» Κατά του Δήμου μας με αρ. ΑΚ580/13. 2) Στις 27-10-2015 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης προς αντίκρουση αγωγής του Διονυσίου Δήμου κατά του Δήμου μας που εκδικάζεται..

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: