Εισηγητική απόφαση για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: