20η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: