Προμήθεια Η/Υ για τις υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

247

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: