20η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης:

235

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο