Έγκριση δαπάνης, διάθεση και ψήφιση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

070

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: