21η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: