Συναινετική λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: