23η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: