Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Προέδρου - Αντιπροέδρου - Γραμματέα) για την περίοδο 09.01.2022 έως 31.12.2023

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: