2ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, για το κατάστημα, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Λ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αρ.70 στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στην (επ)RAMISHVILI, (όν) TAMAR του VALERIAN.

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: