Γνωμοδότηση κυκλοφοριακής μελέτης Ελ. Βενιζέλου - Τμήμα 2 / Φιλιππουπόλεως / Δαβάκη

Αριθμός Απόφασης:

07

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: