Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, (προχείρου γεύματος) - (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Θ. Χατζίκου αρ. 34, στην Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, του ΣΑΡΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: