4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: