Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, ΚΑ2 Small - scale partnerships και συγκεκριμένα στην πρόταση με τίτλο: “Establishing of Transnational Social Impact Learning Centre - TSILC”- «Διακρατικό Κοινωνικό Κέντρο Μάθησης».

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: