4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: