«Έγκριση οριοθέτησης 150 θέσεων οχημάτων σε κοινόχρηστο χώρο του στρατοπέδου».

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: