4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: