5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: