Διατύπωση γνώμης, για την έναρξη της διαδικασίας “εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 3 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 16, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 132 τμ.το οποίο τυγχάνει κενό μισθώσεως”.

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: