6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

064

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: