«Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 14-02-2018, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών».

Αριθμός Απόφασης:

056

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: