6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

063

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: