6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Αριθμός Απόφασης:

093

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: