Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ύψους 40.000,00€ για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του covid-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

Αριθμός Απόφασης:

072

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: