6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: