Έγκριση επικαιροποιημένου κανονισμού λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: