6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: