Χορήγηση εξουσιοδότησης για παράσταση σε ποινικό δικαστήριο Αιρετού, στον δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Διονύσιο Δήμου. 2. Χορήγηση εξουσιοδότησης στους: α) Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής κα Αποστολίδου Μαρία, β) Δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Χρίστογλου Αντώνιο.

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: