6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: