Έγκριση του αιτήματος για αναπροσαρμογή των τιμών από την εταιρία με επωνυμία ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, διακρ. τίτλο «ΖΕΥΣ SECURITY» για το τμήμα 1: «Φύλαξη σχολικών μονάδων», στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9004/30-04-21 σύμβασης της με αριθμό 870/20 διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: