7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

062

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: